#Sever 1#Sever 2
Vì công việc, tấm thân trinh trắng này có là thá gì

Vì công việc, tấm thân trinh trắng này có là thá gì

Nội dung phim

Tốt nghiệp trường cảnh sát, cô đã được dạy rằng. Vì công việc, tấm thân trinh trắng này có là thá gì. Thế nên khi cô trà trộn làm gián điệp trong một tổ chức thuộc thế giới ngầm. Thì cô cũng chẳng ngại ngần mà đánh đổi tấm thân này lấy ít bí mật kinh người. Kẻ trước mặt cô là một tên có biệt danh là Cường Sói. Hắn ta là đầu lĩnh một phương trong thành phố này. Tội ác có đủ cả, hắn ta chính là người mà cô phải tiếp cận. Để đánh đổi lòng tin, cô cho đi thân thể trắng muốt với cặp vú lớn kinh người của mình. Nhan sắc như thế, tên đàn ông nào có thể không say đây?

Diễn viên tham gia phim

N/A